brief 4

 

Hees-Nijmegen, 27-12-1951

Dierbare Vader  Moeder en Anny

Vanmorgen ontving ik de brief van Vader, waarin hij nog schreef dat hij hoopte dat ’t kerstkindje ook bij Sjeng en Nelly een kerstkindje mocht brengen, of ik werd aan de telefoon geroepen en hoorde dat Uw wens in vervulling was gegaan. Wat een verrassing, die de kerstvreugde nog kwam verhogen. Eindelijk zijn hun wensen vervuld en na al die offers die zij gebracht hebben is hun vreugde ook des te groter. Wat was Sjeng toch blij. Nu kunnen we nog met deze verassing het oude jaar besluiten. Een reden te meer om God dankbaar te zijn. Veel vreugde en geluk is er dit jaar geweest en O.L.Heer heeft ons zeker met zijn kruisjes bezocht, maar dit moet er ons aan herinneren dat wij niet louter voor het geluk hier op aarde zijn, maar dat we een groter geluk in de hemel te verdienen hebben. Laten wij daarom de laatste dag van dit jaar Hem van harte bedanken voor alles wat hij ons dit jaar gegeven heeft. In mijn H.mis die dag zal ik bijzonder bij U zijn. Laten wij in deze stemming het nieuwe jaar beginnen en wij kunnen er zeker van zijn dat het een zegenrijk jaar zal zijn, wat er ook kome.

Ik mag U ook wel van harte proficiat wensen met het geluk wat Sjeng en Nelly nu gekregen hebben. Eindelijk is nu vervuld wat we hen al zolang gewenst hadden en ik kan geloven dat er een feestje van gemaakt wordt.

Jammer genoeg kan ik het zelf niet dopen, want de regel laat niet gauw uitzonderingen toe. Maar ik ben nu al blij genoeg dat alles goed verlopen is en dan mogen we er dit offertje wel voor over hebben.

Hebt U ook prettige kerstdagen gehad? Pap schreef nog dat U het bij Stiena zoudt vieren. Ik kan nu wel indenken hoe gezellig de tijd verlopen is. Dat zullen Stiena en Frits ook wel verdiend hebben na de drukke dagen die ze achter de rug hebben.

Bij ons zijn het ook prettige dagen geweest. De kerstdagen zijn toch wel de mooiste dagen van het jaar. Kerstnacht was ik diaken in een klooster in de buurt en overdag had ik de plechtige hoogmis bij pastoor Litjens. Dus ik heb het nog druk gehad. Na de nachtmis konden we gezellig bij elkaar zitten in de feestelijk versierde refter. Wij moesten natuurlijk overal vanaf blijven en maar kijken naar de worstenbroodjes, want we moesten nog mis lezen.

Wij hebben een drukte gehad met versieren, maar met succes. Want het huis staat van onder tot boven vol met bloemen. Dat geeft toch altijd een feestelijk aanzicht. We kunnen nu voorgoed met onze vacantie beginnen. 2 Januari hoop ik een dagje naar Thei te gaan.

Vader, moeder en Anny van harte een zalig Nieuwjaar en mijn beste wensen voor 1952.

Prettige dagen en hartelijke groeten, Uw liefhebbende zoon

 

Sjef