Brief 3

Hees-Nijmegen, 7-12-1951

 

Dierbare Vader  Moeder   Harry  Toos en Anny.

 

Deze keer zal ik U allen in deze brief insluiten, want zo vlak voor ’t examen is de tijd beperkt zodat ik te weinig tijd hem om U afzonderlijk te schrijven.

Vooreerst moet ik U allen bedanken voor wat de Sint mij uit Vlodrop gereden heeft. ’t Was allemaal een verrassing voor me. Zelfs Wim en Sjanneke hebben voor het nodige gezorgd. Ik dacht dat Wimpke me wou foppen met een doosje lucifers mooi ingepakt, maar toen ik het openmaakte viel het toch mee.

Nou Anny het was voor mekaar en ik zou het je nog niet verbeterd hebben met inpakken, al heb ik in Rotterdam jaarlang niets anders gedaan als kisten, pakken en kalenders ingepakt. De pullover past uitstekend en zit lekker warm. Alleen is het zonde dat ik hem niet over mijn toog kan dragen, want nu ziet er nog niemand wat van. Daar zal mam en Anny wel hun werk aan gehad hebben. U kon wel zo’n klein fabriekje oprichten.

Pap zal nu wel weer goed gewend zijn in Vlodrop. U zult wel blij geweest zijn, weer terug te zijn. Nu zult U wel weer gauw opgeknapt zijn en Mam en Anny zullen wel geen moeite gespaard hebben. Harry en Toos nog bedankt voor de brief en kermisverrassing. Ik schreef al naar huis dat er wel niet veel vla met de kermis gegeten is, want ik kreeg zo’n groot pak, dat we met een hele club nakermis gevierd hebben.

Het zal nog wel steeds druk zijn op de boerderij, maar gelukkig blijft het weer nog lang goed, zodat er wel schot in zal komen. Pater Econoom heeft nog geen tijd gehad om de stroop te halen, maar dat zal nu wel eerstdaags gebeuren.

Wij zitten op het ogenblik overdruk in het werk. A.s. Woensdag begint het examen, zodat we nu met de laatste loodjes bezig zijn en U weet wel die zijn altijd het zwaarst. Maar een gebedje van U en met de hulp van boven komen we er wel doorheen. Dan kunnen we daarna ook weer een tijdje rustig aan doen.

Met de Sinterklaasdagen hebben we hier een inzameling gehouden voor de arme kinderen van pastoor Litjens zijn parochie en het heeft succes gehad. Nu kan pastoor ook voor die kleine arme kindjes eens Sinterklaas spelen.

Sjeng en Nelly hebben me ook goed bedacht. Zij zij nu ook weer op hun rust. Zij hebben zich gelukkig grootmoedig gedragen in hun moeilijke dagen en we zullen hopen en bidden dat O.L.Heer hen ervoor beloond.

Morgen op Mariadag moet ik de plechtige hoogmis opdragen. Ik zal U allen dan bijzonder gedenken. Nu in de laatste dagen voor kerstmis bereiden we ons dan zo goed mogelijk voor op de komst van het kerstkindje, opdat het ons rijkelijk moge zegenen en sparen van verdere kruisen.

Vader, moeder, Anny, Harry en Toos nogmaals mijn hartelijke dank voor alles. Blijven we steeds elkaar helpen en gedenken. Voor kerstmis schrijf ik U nog wel. Mijn hartelijkste groeten

 

Uw liefhebbende zoon   Sjef