Herdenkingsdienst

Henk Wolters spreekt de verzamelde parochianen toe Pastoor Schnackers spreekt de verzamelde parochianen toe.
De voorbeden De communie