Met overzeese neven en nichten werd contact gelegd, dit leidde tot zeer amusante gesprekken. We zapten tussen Daar Es Salam, Tacoma, Crist Church en Singapore.
Eerste Ronde: Wie is dat?
Tweede ronde: Wie is dit?


de éminence grise keek toe en zag dat het goed was.