Het Seminar

Sjef deed zijn middelbare studies in het Juvenaat H.Hart te Bergen op Zoom, zijn noviciaat te asten en zijn hogere studies te Liesbosch en Nijmegen. Na drie jaar Liesbosch volgden -vaak na een of twee jaar onderbreking in 'ondergeschikt praktijkwerk'- een driejarige theologieopleiding in het Studiehuis St. Jozef te Nijmegen. Het sluitstuk daarvan was de priesterwijding.

Hieronder afbeeldingen van het Juvenaat H.Hart in Bergen op Zoom

Het Broederhuis Cour met badhuis en toiletten
Trappenhuis, de deur ging naar het koor
De kapel De reftergang
Sjef met zijn vader en moeder tijdens zijn priesteropleiding
Opa – Pater van den Ende – Sjef- Thei – Oma op 14 juli 1951. Pater van den Ende (1925 – 1985) was studievriend van heeroom en na heeroom’s overlijden de familiepriester. Pater van den Ende Heeft onder andere de Mis gedaan bij het huwelijk van Henriëtte en Henk.

Noviciaat in Asten, 1944-1945, Sjef bovenste rij in het midden.

Liesbosch 1948, naar Nijmegen. (Sjef tweede rij, precies in het midden)

Nijmegen: vlak voor de wijding in 1951, Sjef tweede van links, bovenste rij
Bovenstaande foto's komen van de website http://www.oudleerlingenscj.nl